Aliment natural, benestar per sempre

Amb més de 6 dècades dedicades a la fabricació i distribució d’aliments per a animals de companyia, Galitó SL introdueix en el mercat aliments de qualitat i innovadors. Durant tots aquests anys, s’ha consolidat com empresa pionera en innovació i qualitat en tots els seus productes i serveis, adaptant-se a les exigències del mercat. Amb la nova planta, ubicada a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), ALIMENTS Q-ALIS ha aconseguit millorar el servei als seus clients i augmentar la seva capacitat de producció al més alt nivell tecnològic sense perdre la filosofia d’empresa familiar i poder continuar elaborant els seus aliments conservant tots els seus nutrients i la seva gran apetència, que les mascotes agrairan. Tots els seus passos de progrés, els hi permet oferir uns aliments sans, equilibrats i funcionals, respectant el medi ambient perquè les seves mascotes tinguin una qualitat de vida i benestar immillorables. S’ho mereixen.

Alimento natural, bienestar para siempre
 

Con más de 6 décadas dedicadas a la fabricación y distribución de alimentos para animales de compañía, Galitó SL introduce en el mercado alimentos de calidad e innovadores. Durante todos estos años, se ha consolidado como empresa pionera en innovación y calidad en todos sus productos y servicios, adaptándose a las exigencias del mercado. Con la nueva planta, ubicada en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona),   ALIMENTS Q-ALIS ha logrado mejorar el servicio a sus clientes, y aumentar su capacidad de producción al más alto nivel tecnológico sin perder nuestra filosofía de empresa familiar y poder continuar elaborando nuestros alimentos conservando todos sus nutrientes y su gran apetencia, que las mascotas agradecerán. Todos nuestros pasos de progreso, nos permiten ofrecer  unos alimentos sanos, equilibrados y funcionales, respetando nuestro medio ambiente para que nuestras mascotas tengan una calidad de vida y bienestar inmejorables. Porque se lo merecen.

Natural food, wellbeing forever

 With over six decades manufacturing and distributing pet food, Galitó SL offers quality and innovative foodstuffs. Throughout these years, we have established ourselves as a pioneering company in terms of the innovation and quality of our products and services, adapting to the demands of the market. With the new ALIMENTS Q-ALIS plant in Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), we have been able to improve our customer service and raise our production capacity to the highest technological level without losing sight of our philosophy as a family business and being able to keep making our pet food, retaining all its nutrients and appeal, which your pets will thank you for. All of the stages in our progress enable us to offer healthy, balanced and functional food, respecting the environment, so that your pets enjoy an unbeatable quality of life and wellbeing. Because they deserve it.